VÕTMED

Võtmed on Jõu poolt loodud olendid, kes teadsid rasside elupaiku ja juhatasid otsijaile/rändureile teed nendeni.

Siin Maatriksis on nad Jõu silmadeks ja kõrvadeks. Ebakõlad ja õiglusetus, mida nad näevad/kuulevad, saab Jõule teatavaks. Samuti saavad nad vajadusel aktiveerida ja suunata Jõudu.

Viktoria Betlem, Дата: 24 февраля 2015, 23:00

Lisa kommentaar