VÄRVID

On suur reaalsuse aeg-ruum, milles igaühel on ka oma isiklik aeg-ruum.

Isiklik aeg-ruum võimaldab meile isikupärast maailmataju. Isiksusel on oma eripära väljatoomiseks vaja isiklikku ruumi.

Ka emotsioonide ja tunnete tundmiseks on vaja isiklikku ruumi, kus neid viljeleda, ehk oma maailma.

Värvid lõid inimestele võimaluse tajuda maailma värve ehk mitmekesisust ning reaalsuse pakutavatele nähtustele hinnangute andmise võime.

Inimesed saavad üksteisele tutvustada omi arvamusi ning nägemisviisi.

On võimalik sarnaste aeg-ruumide ühildamine ja üksteisemõistmine.

Oma maailma olemasolu annab ka võimaluse hea ja kurja kirjeldamiseks.

Kui enda maailm ühendatakse suurema välja- ehk egregoriga, siis nähakse head ja kurja vastavalt selle egregori reeglitele/õpetustele.

Värvid olid üks rass Hõbedasest Maailmast.

Arengusüsteemis on Värvid ühendatud Draakonitega.

Inimvormis elavad Värvid võidavad kergesti inimeste usalduse endi teooriatele, ükskõik, kui ebaloogilised või illusoorsed need ka poleks.

Nüüd, kus Suurema Reaalsuse Jõud üha enam siinsesse reaalsusse voolab, saavad Värvid palju ära teha, et inimeste maailmataju avarduks vastavalt reaalsuse koes toimuvatele muudatustele.

Kodu ehk oma territoorium on isikliku ruumi väljendus, andes inimestele turvatunde. Kodu on kinnituseks “oma maailma” tugevusest, seepärast inimestele väga tähtis. Eriti oluline on Kodu Draakonitele. seega nende hävitamiseks kasutati relvana just Kodu hävitamist ning nende pagendamist nende endi territooriumilt.

Väljaspool siinset Matrixit pole Kodul, kui mõistel, tähtsust. Iga Tuuma turvalisus on tagatud Olemise enda poolt ning seisneb Tuuma terviklikkuses.

Viktoria Betlem, Дата: 21 января 2012, 11:19

Lisa kommentaar