TEADVUS. HING. VAIM.

Ei ole õige öelda, et “füüsiline” maailm asub ainult meie ajus. Ta pole küll selline, nagu me kollektiivselt kujustame/kujutleme, kuid on siiski olemas reaalse Aeg-Ruumina. Ruum ise on palju väiksem, kui meile näib, Aeg annab talle tajutava sügavusmõõtme.

Olendi teadvus pole piiratud “füüsilise” maailmaga. Kui olendil on aspekte väljaspool siinset ilma, saab ta seda maailma vaadelda ka väljaspoolt.

Ning vaade sõltub sellest, kust vaadata.

Inimese teadvus on kolme osaline: alateadvus( tunnetuslik mälu), tavateadvus( teadmised, mida inimene kasutab) ning üliteadvus( teadmine enda valikutest ja saatusest).

Neid kolme teadvuse aspekti ühendab Vaim.

Alateadvus on meie Hing, seal on talletunud meie elatud elude kogemused.

Alateadvus ei räägi meiega sõnadega, vaid ilmneb intuitsioonina, äkiliste taipamiste ning teadmistena.

Inimene teab kõike, mis ta tundnud/kogenud on, ta ainult ei teadvusta paljut.

Kui räägitakse Hingest, peetakse tihti silmas füüsilise keha juurde kuuluvat emotsiooni-keha ( see on keemiline osa inimesest).

Mõned, kes kirjeldavad Olemust, nimetavad seda Hingeks.

Olemusel on mitmeid osi, Hing on üks neist.

Vaim on Olemuse osa, mis seob kõiki teisi aspekte kokku, teeb lobby-tööd, et nende vahel toimuks kommunikatsioon.

Vaim on siduja, kanaldaja, ühenduse looja, tagab isiksuse harmoonia.

Alateadvuses on programmidena eelmiste elude kogemused ka neil, kes tegelikult reinkarnatsiooni ei koge. Näiteks Anorgaanilistel.

Programmid on seotud inimeste Stsenaariumitega, need omakorda Ruumi Stsenaariumitega. Seepärast võidakse “mäletada” end olevat sündinud nii naise-, kui mehena.

Tegelikult sünnitakse ümber ainult ühes soos- olles naine, oled olnud naine kõigis eelnevates eludes.

Mehelik ja naiselik printsiip on loodud siin reaalsuses teineteist täiendama.

Tuum pooldus siia Matrixisse sisenedes meheks ja naiseks. Tuumapaariliste kohtumisel tuumad ühinesid tervikuks.

Oma eelmisi elusid “mäletavad” kõige rohkem Anorgaanilised.

Orgaanilised kaitsevad oma vaimset tervist “mittemäletamisega”. See aitab neil täieliku kaasaelamisega käsilolevat elu elada.

Nad teadvustavad Mälus olevat niivõrd, kui seda vajavad konkreetse eluga toimetulekuks.

Kuna paljuräägitud Karma- mehhanism on tegelikult muinasjutt, ei ole eelmiste elude pildiline mäletamine põhjendatud/vajalik.

Karma õpetus on mitmetes Süsteemides põhjendavas/lohutavas rollis. Matrixile sobib see hästi, kuna mõtestab Stsenaariume, andes neile näilise loogika.

Viktoria Betlem, Дата: 16 декабря 2011, 16:17

Lisa kommentaar