LOORITAJAD

Algse Allika ühe aspekti väljendusena loodud liik.

Andsid inimestele võime/võimaluse armu- ja sõprussidemete loomiseks. Loovad võrgustikke: õpetused,inimestevahelised suhted (abielusidemed,töösuhted, ühesõnaga kõikvõimalikud suhted).

Liiki, kui niisugust enam pole, ainult mõni üksik on praegu Maal kehastunud.

Enamik neist ühines Algse Allikaga juba enne Maa- ajastuid, osad otsustasid end siduda Maaga, andes end inimkonna teenistusse.

Inimvormi kehastunult hakkasid neile kehtima samad reeglid, mis kõigile teistelegi(stsenaarium, füüsika-seadused jt.).

Looritajad paigutusid kohalikku Arengusüsteemi, ning nende hoole all on Delfiinid. Loomulikult annavad nad anorgaanilistele jõudu, mida nood vajavad eluspüsimiseks.

Siiski on neil võimalus toimetada läbi paratasandi voo.

Looritajatel on ümbersündideks privaatne kanal. Nemad ei sünni siia end arendama, vaid ümbritsevat mõjutama, olles “x-faktoriks” stsenaariumite teostumisel. Kehastumised ei ole neil omavahel põhjuslikus seoses- iga järgnev elu on omaette lugu. Samuti pole nad seotud kindla rahvuse- ega paikkonnaga.

Pärinevad Hõbedasest Maailmast, mis oli siinsega parallelne süsteem, praeguseks hävinenud.

Viktoria Betlem, Дата: 5 ноября 2011, 22:17

Lisa kommentaar