SELLE REAALSUSE OLEMUS

Selle reaalsuse moodustamisel kasutati algselt matemaatilisi jadasid, mis hiljem seoti astroloogia- ja numeroloogiaga. Need on tänapäeva teaduse alusteks – teaduse, mis kirjeldab meie reaalsuse tasandeid. Tasandeid on neli, teadus uurib neist kaht: keemilist ja füüsilist. Teised kaks on jäänud parapsüholoogide uurida.

Meie nelja-tasandiline reaalsus on alguse saanud, on osa, suuremast reaalsusest, mis on siia kehastunutele inimmeeltega tajumatud.

Need, kellel lisaks inimese DNA-le on ka suurema( ehk tõelise) reaalsuse olendi DNA, on võimelised tajuma ka tõelist reaalsust. Kuid see võime on neist enamikul uinunud olekus, kuna alates sünnist õpetatakse meid tajuma vaid füüsilist reaalsust. Kõik sellest väljapoole jääv blokeeritakse. Meid kasvatatakse oma taju piirama.

Meie füüsiline reaalsus, ehk “tegelikkus”, on meie Olemuse projektsioon füüsilisele tasandile.

Siinne päikesesüsteem on üles ehitatud polaarsuse printsiibil. See tähendab, et igal asjal on olemas vastandpoolus. Näiteks mees/naine, külm/kuum, hea/halb, ilus/inetu jne.

Selline polarisatsioon loob pideva võitluse hea ja halva vahel ning käivitab siinsed arengusüsteemid.

Suurendades ühte poolust, kasvab ka teine. Suurendades headust, suureneb ka kuri.

Inimesed arvavad, et nad on head, kui elavad teistele, jättes ennast tahaplaanile. Tegelikult saab elada ennekõike ikka ainult omaenda elu ja “kõik, mis teed teistele, teed iseendale”. Ainult ennast väärtustades on võimalik adekvaatselt hinnata ka teiste vajadusi.

See reaalsus baseerub usul. Inimesed teevad oma stsenaariumisisesed valikud, lähtudes usust ning reaalsus toob tagasisidena kinnitused uskumuste paikapidavusest.

Igal religioonil on oma maailm, kõigile sealviibijaile kehtivad antud religiooni tõed. Seega on igaühel oma tõde ja igaühel on õigus- selle reaalsuse piires( siia hulka arvatakse ka siinsed paratasandid). Suures(tõelises) reaalsuses on teistsugune Tõde, millega siinsel pole juba ajastuid mingit seost olnud.

Sellisena, nagu me praegu reaalsust tajume, on see eksisteerinud sellest ajast saati, mil Deemonid ja Inglid koostööd hakkasid tegema. Koostöö sisuks oli see, et Inglid panid Deemonite olemused kavalalt pihta, lubades neile võimu. Deemonid on alati naisi alamateks pidanud ning soovinud neid tahaplaanile jätta. See kajastub hästi Piiblis. Aga alati on kõigil tasandeil ja ajastutel juhtideks olnud võrdsed Mees ja Naine.

Ühistööna töötati välja praegu kehtiv Arengusüsteem – Stsenaariumid, peegelduste reaalsus läbi Usu. Inglid muutsid selle reaalsuse Illusioonimaailmaks, Holliwoodi filmiks. Aja mõiste ja taju on samuti muutunud.

Viktoria Betlem, Дата: 13 октября 2011, 16:36

Lisa kommentaar