HÜBRIIDID

Kõikvõimalike liikide segunemisel tekkinud isendid. Neil on raskusi oma identiteedi leidmisega, sest hinges on vastandlikud impulsid. Iseenda otsingutes lähtuvad enim moesolevatest õpetustest ega usalda ennast.

Üldiselt ei ole liigid täielikult piiritletud maiste rahvustega. Alati on armu- ning sõprussidemeid loodud põhiliselt omaenda liigi esindajatega, kuna nendega on vastastikune mõistmine ja nn.”ühel lainel olemine”. Niisiis ei tähenda erinevate rahvuste esindajate abielud automaatselt veel eri liikide segunemist. Seestutakse eesmärke silmas pidades. Kui inimene salgab maha enda sisemised sihid ning võtab endale võõrad (kuna need tunduvad Egole õigemad või paremad), loobub ta enda Olemusest/Tuumast. Kuna Hübriidide Tuumad on lõhutud (seestumise tulemusena), on nad tõelises hädas oma armuasjadega. Palju on mõistetamatut ning puudub ka Tuuma-paariline ehk hingekaaslane,nagu tervetel Tuumadel.

Hübriidide armusuhted on heitlikud, nad ei leia “seda õiget”, hingesugulast. Armusuhteid võib olla palju, siiski ei koge nad tõelist armastust. Inglid õpetavad neile praegusel ajal omaenda liigist lähtuvalt “õiget armastust”. Osad Hübriidid on aga tunnetes pettunud ja kuulutavad, et Armastust ei eksisteerigi. Või siis liigitavad armastuse alla kòiksuguseid muid tundeid ja muutlikke emotsioone.

Hübriidid püüavad religioone nende ühisosa välja tuues ühildada ning otsivad “õiget” usku, mida uskuda ning “tõelist Tõde”.

Need, keda usk ja/või filosoofia ei huvita, moodustavad pragmaatilise inimmassi,kellega on kerge manipuleerida. Kardavad “vaimsust” ja “paravärki”, sest kardavad sisimas hulluks minna. Enda olemusse süüvides seisaksid nad silmitsi vastuoluliste aspektidega, mis tõesti ei ole tavateadvusele tervislik.

Osadel Hübriididel avaneb praeguses elus eelmiste elude Mälu, milles sisalduv ei vasta aga enamasti tõele. See tähendab, et nad ei ole mäletatavaid elusid tegelikult elanud. Praegu, Ajastu lõpul, on neid Maa inimkonna hulgas rõhuv enamus.

On neid, kelle tuumad taastatakse ning puhastatakse seestumistest (kui see on veel võimalik). Nendel saab olema võimalus Suures reaalsuses edasi elada pärast füüsilist kehastumist siia reaalsusse.

Hübriidid, kelle olemus on lõplikult rikutud seestumise tagajärjel, kaovad pärast füüsilise keha surma Olematusse. Nad ei jää ellu ühelgi sagedusel, sest on Ajastu lõpuaeg.

Viktoria Betlem, Дата: 23 октября 2011, 22:19

Lisa kommentaar